Loading. Please wait...
search
  • Home
  • Modele stimulente gradinita

Modele stimulente gradinita

Stimulentele educaționale Sub formă de tichete sociale se acordă copiilor DIN familii devaforizate în condițiile în care sunt îndeplinite cumulatives următoarele criterii:-Vârsta minimă a Copilului este de 3 Ani împlinită oricând PE parcursul anului școlar curent.-vârsta maximă a Copilului este de 6 Ani împlinți după de Data de 01 septembrie a anului școlar curent.-venitul Lunar PE Membru de Familie este de pâna la de Două ori Decker venitului minim garanti pentru o persoană singura, prevăzut de Legea 416/2001 privind venitul minim garanti cu modificările și completările ulterioare (venituri de pana la 284 Lei PE Lună). Stimulentele educaţionale se acordă copiilor DIN familii defavorizate Dacă sunt îndeplinite cumulatives următoarele condiţii: Unitățile emitente sunt persoane Juridice înființate în baza Legii societăților Nr. 31/1990, republicată, Cu modificările și completările ulterioare, soin pot desfășura activitatea specifică de emitere a tichetelor sociale pentru grădiniță numai în baza autorizației de funcționare, acordată de Comisia pentru autorizarea opérateurs economici DIN Domenica cu reglementări specifice DIN cadrul Ministerul Finanțelor publice, potrivit criteriilor élaborée în baza prevederilor art. 3 alin. (5) DIN lege, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice. (1) Cererile prevăzute la art. 7 alin. (1), însoțite de documentele justificative, se depun de reprezentantul Familiei la Primăria unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința Familia, pana la Data de 20 Decembrie a fiecărui an le calendrier. Pentru anul școlar 2015-2016 cererile, însoțite de documentele justificative, se pot depune pana la Data de 30 aprilie 2016. Modificări (1) în conformitate cu art.

2 DIN HG Nr. 15/2016, beneficiază de stimulent Copiii DIN familiile defavorizate formiate DIN soț, soție şi copii aflați în întreținerea acestora, Care Locuiesc Împreună. Beneficiază de stimulent și Copiii DIN familiile defavorizate formiate DIN persoană singură şi Copiii aflați în întreținerea acesteia și Care Locuiesc Împreună cu aceasta. . Stimulentul educaţional Sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă-sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii Nr. 448/2006 privind Protecţia şi promovarea Drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, Cu modificările şi completările ulterioare; -absenţe MEDICALE: motiver, numai Dacă părinţii ADUC scutiri MEDICALE corespunzătoare perioadelor în Care au Lipsit Copiii, la revenirea acestora la grădiniţă. În caz excepţional, o singură dată PE an Şcolar, copiii pot beneficia de tichete sociale şi Dacă în Luna monitorizată au Lipsit mai mult de 50% DIN zilele de grădiniţă, DIN motive MEDICALE; (3) pentru acordarea stimulentului se consideră Familie și bărbatul și femeia necăsătoriţi, Cu Copiii Lor și ai fiecăruia dintre EI, Care Locuiesc și gospodăresc Împreună.

Categories

Uncategorized

Tags

Share it on your social network:

Or you can just copy and share this url
Related Posts